Un context que ens fa actuar

Les Xarxes de Suport Mutu de Nou Barris som veïnes i entitats autoorganitzades amb l’objectiu de donar suport a les persones que viuen el barri i assenyalar els orígens de la crisi: el capitalisme i l’Estat. Es treballa amb comerços i veïnat per cobrir necessitats bàsiques, generar alternatives a l’economia capitalista i organitzar la defensa d’una vida digna i sostenible.

La responsabilitat de les institucions públiques és respondre a la complexitat i aconseguir incloure a les comunitats, i a la mateixa administració, en la creació i implementació de polítiques públiques satisfactòries. És difícil pensar, però, en una resposta satisfactòria a les actuals problemàtiques socials des d’un Estat i unes Institucions al servei dels mercats i no de les persones i comunitats. La complexitat dels problemes, doncs, no s’ha traduït en una forma d’entendre la intervenció pública en un estat de crisi permanent del capitalisme, segurament perquè aquest és la crisi i l’Estat liberal un garant d’ella.

El context presentat fa imprescindible treballar per enfortir la comunitat, teixir xarxes de suport mutu i garantir la protecció d’aquelles persones i grups que necessiten una atenció especial. L’objectiu de les Xarxes, doncs, és donar resposta de forma comunitària, i a partir d’un acompanyament integral a les persones, a aquelles necessitats que es deriven de l’actual conjuntura, i aquelles que perduren en el temps. Cal pensar i demostrar que existeixen formes alternatives de funcionar, assenyalant a les Administracions els problemes dels plantejaments clàssics de gestió. Les actuals respostes a les problemàtiques i necessitats dels barris han de poder ser assumides, també, per veïnes i veïns no professionalitzades, ja que l’autoorganització de les comunitats del barri és l’essència d’una llavor de futur més solidària i sostenible.

És per aquest motiu que apostem per projectes com AlterBanc, un rebost de productes ecològics que impacta directament en la salut de les persones, i en especial d’aquelles més vulnerables, garantint l’accés a una alimentació digna i sostenible a través de processos d’arrel comunitària.